Galle veilingen

Galle veilingen is een Belgisch veilinghuis.


Service: bij het organiseren van openbare verkopingen, nemen wij alle onkosten voor de organisatie ten onze laste ( mailing, publiciteit, klaarzetten van goederen en lotenindeling, opstellen van de kataloog, bezichtiging, huren verkoopzaal, erelonen gerechtsdeurwaarder voor het opmaken van het P.V.-verkoop, facturatie, … )
Flexibiliteit: één telefoontje volstaat om aan Uw dringende oproep voorrang te geven
Ervaring: de firma Galle Makelaars is reeds 20 jaar actief in de sektor van de gerechtelijke – en openbare verkopingen
Beperkte kosten: door onze snelle afhandeling van de zaken, zowel wat het organiseren van de verkoop betreft als de afhaling van de goederen, beperken wij de kosten tot een minimum

Wie zijn onze opdrachtgevers

Curatoren
Gerechtsdeurwaarders
Banken
Leasingmaatschappijen
Pandverzilveraars
Vereffenaars
Bedrijven ( stopzettingen, fusies, overnames )
Accountants
Bewindvoerders